Al enkele jaren worden instanties en therapeuten geconfronteerd met mensen die geestelijk niet kunnen functioneren in het dagelijks leven, met name jongeren. Daar zij bijzonder gevoelig- en/of paranormaal (buiten zintuiglijke) waarnemingen krijgen. Deze mensen dienen dan ook op hun eigen niveau begeleid en behandeld te worden, in samenwerking met artsen/psychologen. Zoals vele (jonge) mensen die wij gesproken hebben, worden zij niet serieus genomen en blijven dan in de hoek gedrukt met onbegrip en een zeker niet te verwaarlozen gevoel van ben ik nou abnormaal of zijn zij het. Geen van beiden. Het ontbreekt de artsen/therapeuten (nu nog) aan de kennis van hoe te begeleiden en met welke therapie. Mind Mirror heeft mensen met praktische kennis (levenservaringen als paragnost / helderziend / heldervoelend / helderwetend).Velen die geen begrip of begeleiding krijgen zullen dan uiteindelijk verstrikt raken in een web van: angst, verwarring, eetstoornissen, alcohol, drugs en onverklaarbare zaken. Het mag toch niet zo zijn in deze moderne maatschappij, die hier geen antwoord op weet en het maar afdoet met: je moet er maar mee leren leven, dus uiteindelijk de verantwoordelijkheid bij hen legt.

 

Zoals zo vaak wordt een onderkend probleem eerst nog onderkend, maar als er zoiets gesignaleerd wordt, dan bestaat de behoefte er meer aandacht aan te gaan besteden. Bij ons is het overduidelijk dat hier wat aan gedaan moet worden. Dit gegeven komt vanuit ons eigen verleden. Wij hadden zelf niet of nauwelijks begeleiding of begrip. Wij hebben door schade en schande geleerd om te gaan met onze natuurlijke gaven en deze te beheersen en hiermee te kunnen werken. Om grote psychische problemen bij zeer jonge mensen te voorkomen kan Mind Mirror er snel en direct er iets aan doen.

 Kenmerken van mensen die latent  intuītief- en paranormaal zijn

Sociaal niet of nauwelijks weerbaar, vaak een gevoel van minderwaardigheid. Niet of nauwelijks herkenning of begeleiding van gedrag en van de omgeving. En vaak woekeren met hun gave/talent. Het is een deel van je levensles: de ene kan het met gemak aan en de ander heeft er veel moeite mee.

 

Pijnen die men kan ervaren, zowel geestelijk als lichamelijk:

angst / denken dat je abnormaal bent / waanvoorstellingen / rare geluiden horen / vreemde pijnen voelen(vaak van een ander)/dingen die zoek raken en vaak later op onmogelijke plekken terug gevonden worden.

 

Niet alles is paranormaal, velen vluchten in het paranormale door iets of iemand te willen zijn, interessant doen etc. Nogmaals het paranormale is maar deel van het hele gebeuren en niet alles wat men ervaart is paranormaal. Mind Mirror werkt met en door zuiverheid die alleen door hen die het kunnen en willen ervaren. Mensen die om welke redenen dan ook niet zuiver willen of kunnen werken voelen/werken zullen dit als negatief ervaren. Het is echter van belang, dat deze mensen spiritueel kunnen groeien.

 

 

                                                          wie goed doet, wie goed ontmoet.

 

 

Waarom Mind Mirror

Een onderkend probleem