Leren loslaten (start maart 2013)

     Doel:

              - Vrij van angst en een normaal leven kunnen leiden.

              - Je bevrijden van oude gewoonten en dogma's

              - Je eigen leven; inzicht, rust en vrede geven.

 

     Voor wie?

             - Mensen die problemen hebben met het loslaten en daardoor

                anders leven dan zij zouden willen en moeten.

 

     Enkele onderwerpen:

             - Inzien wat het loslaten oplevert.

             - Inzien wat angstige gewoonten en dogma's doen met je leven.

 

                 

   Leven met  pijn is dat nodig?

 

Wij zijn al snel geneigd om deze vraag met 'nee' te beantwoorden.

Maar als wij ons leven nader  belichten, kunnen wij een ander inzicht omtrent

deze vraag verwachten. Mocht het zo zijn, dat wij kunnen leven met pijn. Dat kan zowel lichamelijke als geestelijke pijn zijn, zullen de pijnen in elkaars behoefte voorzien. Er wordt wel eens gezegd " van pijn wordt men beter"  wat hiermee precies bedoeld wordt, is "men ervaart dingen anders". Als men nooit pijn zou ervaren, dan bestaat de kans dat die persoon een hardheid in zichzelf op bouwt met het doel GEEN pijn door te laten. U begrijpt dat dit nu al veel voorkomt en geen positieve uitwerking heeft naar onszelf, de liefde en de gehele mensheid.

Je zou kunnen spreken van "zielepijn" en dan mag men verwachten dat het leven met pijn een doel heeft: of anders gezegd ziek zijn is een signaal van je ziel:   Innerlijke bewustwording.

 

Doel: - Met je eigen pijn om te leren gaan en deze te benoemen,

             en met deze gegevens een andere en bewuste keuze maken.

 

Voor wie?:

           - Eenieder die bewust is van zijn/haar pijn en hiermee om wil gaan en een plaats wil geven.

 

Enkele onderwerpen:

           * wat is pijn en wat is de oorsprong?.

           * positieve en negatieve eigenschappen van pijn.

           * natuurlijke afweer op pijn.

           * het leerproces van innerlijke bewustwording.

           * integratie van pijnen in het leven.

 

 

 

Workshop.1

Workshop.2

De workshops worden in de weekeinden, gegeven.

Wij starten weer in maart 2017. Via de mail kun je al een voorinschrijving doen.