E.M.E. energetica van de ziel

 

Wat is de ziel/het geweten en hoe kun je het zien, voelen en begrijpen? Hoe zien de grondslagen en de werkelijke binnenste en buitenste kern eruit? Heel vaak krijgen wij bij het bereiken van ons doel, een storing of ontwrichting. Dit wordt door het ontkenningspatroon bewerkstelligd.

Vanaf onze vroegste kindertijd ontwikkelen wij een patroon om pijn en lijden af te weren. Deze strategieŽn werken echter averechts. Omdat de als geheel binnen stromende energieŽn ons mentaal en emotioneel versplinteren. En dan leren wij al snel om gevoelens te onderdrukken. Het verzet wordt dan echter groter en neemt dan buitensporige vormen aan. Zodanig dat men nog meer emoties krijgt, die in de zogenaamde "negatieve" gevoelens: b.v. woede, haat, onrust tot uiting komen.

 

Doel:† -Inzien wat wij onder "Ziel" verstaan, hoe jij de "Ziel" ervaart, voelt en begrijpt.

†††††††††† -Op basis van dit inzicht met innerlijke rust en vrede kunnen leven en handelen.

 

Voor wie?:

††††††††† - Mensen die de cursus "EnergieŽn?" hebben afgerond en zich op de zielszijde verder willen gaan

††††††††††† ontwikkelen.

††††††††† - Mensen die het aangegeven niveau op een andere wijze hebben bereikt.

 

Enkele onderwerpen:

†† * oorsprong van het ontkenningspatroon

† * de gevolgen van ziele-pijn en de gehechtheid aan deze.

† * agressie: bij mannen en vrouwen

† * integratie: waarheidsvorming naar je eigen ik en daar buiten.

† * ziel en geweten.

† * energie en bewustzijn: versmelting.

† * waarnemingen van energievelden.

† * tweelingziel

 

 

BOUWWERKEN: voor gevorderen†

 

 

Deze is geŽnt op theoretische als praktische kennis, inzicht en ervaring.

Binnen de groep† kan aan div. thema's gewerkt worden, gezamelijk of in groepjes van 2 tot 6 mensen.

 

*De bijeenkomsten worden 1 maal in de 4 weken gehouden.

*De onderwerpen/thema's worden door† mij en 2 mensen uit de groep voorbereid en zullen hun

† zienswijze onderbouwen en uitdragen.

*Zelfonderzoek biedt toch zelfkennis en inzicht nietwaar!

†Iedereen heeft kennis opgedaan in diverse levens en deze kennis en inzicht kan aangesproken worden.

Men kan spreken van oude wijsheid.

 

Alle mogelijke onderwerpen/thema's/items kunnen behandeld worden.

Alles staat vooraf ook al op schrift e.v ondersteund met tekeningen/foto's. Om meer bij je eigen beleving en gevoel te kunnen blijven, kan men hierop aansluitend in de bron gaan.

De BRON is een uniek middel om te reizen.

Doel :††††††††† - Een inzicht en eenheid creŽren in het dagelijks leven.

Voor wie?†† - Voor hen die inzicht, wijsheid,spirituele en levenservaringen hebben.

cursus 5