Cursus 1. Basis          Ontwikkeling van en naar jezelf

 

De cursus is geen hapklare brok daar er werkelijk hard gewerkt moet worden aan de eigen levensles.

Deze cursus is gericht op het ontwikkelen van je eigen leven. Een eigen levensbeschouwing ontwikkelen en daarin te ontdekken wie je bent en wat je allemaal kunt, dus ook negatieve, maar vooral het positieve krijgt hier de nodige aandacht. Zodat men achteraf kan zeggen “oh dus daarom gebeurt dit en dat”. Dus je eigen leven leren begrijpen = innerlijke bewustwording = en je eigen karma leren begrijpen. Je leeft tenslotte met je eigen karma ( oorzaak-gevolg), nietwaar?.

 

Doel: Het ontwikkelen van een eigen levensbeschouwing en een innerlijk-bewust-worden van je eigen leven,

           waarin je ontdekt wie je bent en wat je (eigenlijk) kunt. Begrijpen en handelen naar je eigen karma.

 

Voor wie?:

    - Iedereen met motivatie, sympathie en interesse voor het spirituele.

 

Enkele onderwerpen:

      * de bevruchting en de geboorte.

      * ontwikkeling van aanleg en gevoeligheden.

      * geestelijke herkenning en beleving van je eigen leven.

      * blokkades en verslaving.

      * geleidegids(en) en beschermengel.

      * ervaring van je 7 ( 21 + 13) chakra's

 

Dit met behulp van alfatechnieken, voor het inrichten van je eigen plekje.

Waar wij allen nieuwe energie, rust en vrede kunnen vinden.

 

Wie ben ik en waarvoor leef ik?

Wanneer wij geconfronteerd worden met problemen en situaties waar we niet mee overweg kunnen zijn wij vaak geneigd te zeggen: " om dit leven heb ik niet gevraagd ".Wij zoeken naar de zin en het nut van deze, vaak vervelende, pijnlijke gebeurtenissen. Wie je bent en waarom dingen gebeuren kun je alleen verklaren door de herkenning en erkenning van deze problemen. Als je zoekt en blijft zoeken naar de verklaring, zul je uiteindelijk kunnen volstaan met "ik leef ".Toch is dit voor ons niet voldoende. Diegene die bewuster met zijn leven om wil  gaan laat zich niet verleiden door vragen te stellen die voortkomen uit onmacht. Alleen vanuit de oerkracht (de bron) overleven  geeft ons direct de alertheid die wij nodig hebben om de angst-situatie te overleven, maar om bewust richting te geven aan je leven is noodzakelijk.   

 

Doel:

   Het proces van verlichting bewust te sturen, door:

  - inzicht krijgen in je levensinvulling.

  - het veranderen van oude gewoonten.

  - het inzetten van je Gids (en) en "Krachtdier".

  - contact leggen en luisteren naar je geweten (ziel) en Beschermengel.

 

Voor wie?:

  - Mensen met een spirituele basis,die bijv. de cursus gevolgd hebben "Ontwikkeling van en naar

     jezelf ", zich bewust zijn van de bij hun aanwezige emoties en aan zichzelf willen werken.

 

Enkele onderwerpen:

  * wie ben ik?  * waarnemingen

  * oude dogma's  * oerkracht en de ontmoeting met je "Krachtdier"

  * omgaan met levenservaringen

  * welke levensinvulling en de blauwdruk   * bescherming

 

Cursus 2